Ιστορίκη Αναδρομή

 

Η επιχείρηση μας κάνει το ξεκίνημα της το 1950 με ιδρυτή τον Χρήστο Χάρ. Νικολαϊδη. Με έδρα την μικρή τότε γεωργική πόλη της Πτολεμαϊδας, ασχολείται με κατασκευές και επισκευές γεωργικών μηχανημάτων, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη της γεωργίας στην περιοχή.        
Oι καθημερινά αυξανόμενες ανάγκες των γεωργοκτηνοτρόφων της περιοχής και το ανήσυχο πνεύμα του ιδρυτή της επιχείρησης και των παιδιών του, οδηγούν την οικογενειακή επιχείρηση σε σύντομο χρονικό διάστημα (1953) στην κατασκευή αλωνιστικής μηχανής (ΠΑΤΟΖΑ) με την επωνυμία “ΔΗΜΗΤΡΑ“, προσφέροντας μια ακόμη αξιόπιστη κατασκευή από ελληνικά χέρια, στον Έλληνα αγρότη, καθιστώντας την μικρή οικογενειακή επιχείρηση και το όνομα ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ γνωστό στο πανελλήνιο.


Με την πάροδο των χρόνων, η επιχείρηση περνά στα χέρια της δεύτερης γενιάς. Ο Χαρ. Νικολαϊδης, την αναπτύσσει και την οδηγεί με νέες κατασκευές παράλληλα και στον κτηνοτροφικό τομέα, κατασκευάζοντας σφυρόμυλους άλεσης ζωοτροφών, αναμεικτήρες ζωοτροφών (χαρμανιέρες), κοχλιομεταφορείς καθώς και υδραυλικούς φορτωτές ελκυστήρων. Σήμερα, ο Κών/νος Νικολαϊδης, η τρίτη γενιά πλέον της επιχείρησης, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στα κτηνοτροφικά μηχανήματα αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία των προηγούμενων γενεών, προσφέροντας στους κτηνοτρόφους όλης της Ελλάδας σωστές και αξιόπιστες λύσεις.